تبلیغات اینترنتیclose
فرهنگ مردم تالش
فرهنگ مردم تالش
چشم انداز ی از هنرو فرهنگ عامیانه تالش

فرهنگ مردم تالش

فرهنگ مردم تالش
چشم انداز ی از هنرو فرهنگ عامیانه تالش

Email : infotaleshan@yahoo.com

این تارنما ویژه فرهنگ عامه تالشان است . ما بر سر آنیم که با استفاده از همه ی امکانات و همه ی منابع ، به ویژه سایتها و وبلاگها و با رعایت حقوق معنوی نویسندگان و محققان ارجمند، مجموعه ای در خور نام تالش به دوستداران میراث معنوی مردم ایران ارایه دهیم . لطفا مارا یاری کنید .